บริการจัดการประชุมสัมมนาและงานเทศกาล

บริการจัดการประชุมสัมมนาและงานเทศกาล

รับออกแบบ ประสานงาน และจัดกิจกรรมประชุมสัมมนา งานเทศกาล ที่ให้ความสำคัญทั้งเนื้อหากระบวนการเรียนรู้ และบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้
29598343_1914204235259144_477981368101799773_n