การพัฒนาโครงการและการบริหารจัดการโครงการ

11919132_1068175559862020_7706340349910423984_o

การพัฒนาโครงการและการบริหารจัดการโครงการ

การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาโครงการพัฒนาพัฒนาองค์กร และชุมชน บนฐานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้โครงการที่มีประสิทธิภาพและความยั่งยืน