จัดกระบวนการ & ฝึกอบรม

จัดกระบวนการ & ฝึกอบรม

การจัดกระบวนการเรียนรู้และฝึกอบรม เราออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายขององค์กร ทั้งในประเด็นการพัฒนาศักยภาพทีมงาน
ทักษะเครื่องมือในการทำงานร่วมกันอย่าง มีส่วนร่วม จนถึงทักษะการทำงานร่วมกับชุมชนที่สร้างการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
11953556_1068170873195822_3869488633644084446_o