ออกแบบและกิจกรรมเรียนรู้ดูงาน

ออกแบบและกิจกรรมเรียนรู้ดูงาน

การออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อศึกษาดูงานพื้นที่ ชุมชนหน่วยงานที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา และสอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู้และการพักผ่อนที่เชื่อมโยงกัน ทั้งในและต่างประเทศ
11942293_1068176033195306_8349650971334584818_o