Rescue Facilitator#2

Rescue Facilitator#2

หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม ร่วมกับเครือข่ายเพื่อนกระบวนกร ได้จัด

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบการเรียนรู้ในงานกู้ภัย

ตอนสร้างความเป็นไปได้ใหม่ในการสอน  (Rescue Facilitator ครั้งที่ 2)

ในวันที่ 7-9 มกราคม  2563

ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ จ.สมุทรสงคราม

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกู้ชีพกู้ภัยที่มีภารกิจด้านการสอนและการให้ความรู้ ได้มาพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ และการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ในงานกู้ชีพกู้ภัย ที่เน้นการพัฒนาทักษะ ความรู้ และจิตใจ อันจะนำไปสู่ให้ความรู้กับประชาชนเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้อื่น ในสถานการณ์อุบัติเหตุ หรือในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
พี่ ๆ น้อง ๆ กู้ชีพกู้ภัย ที่มีภารกิจด้านการสอน การให้ความรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับผู้อื่น รวมถึงสนใจการพัฒนาบุคคลากรในองค์กร ที่สนใจออกแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

เนื้อหาสำคัญ
-การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง พลัง คุณค่าและความสำคัญ ของการเรียนรู้
-ฝึกทักษะกระบวนกรเบืองต้น เช่น การฟังเพื่อเข้าถึงหัวใจ การจับประเด็น การตั้งคำถามเพื่อการเรียนรู้
-การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในงานกู้ภัย /การออกแบบหลักสูตร โครงการและกิจกรรมการเรียนรู้

นำทีมโดยพี่หนุ่ม พี่หนึ่ง จากหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างเบญจธรรม และทีมเพื่อนกระบวนกร ได้แก่ พี่จุ้ย พี่สงัด พี่อาร์ท พีชาติ น้องแก้ง พี่เปิ้ล พี่แอ๋ว น้องตั๊ก น้องหนึ่ง (และยังรอยืนยันอีกหลายท่าน) มาร่วมจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

รับ 25 คนเท่านั้น
(เฉพาะบุคคลากรกู้ชีพกู้ภัย)

สมทบเฉพาะค่าอาหารและที่พัก คนละ 2,800 บาท
– ค่าอาหารมื้อหลัก 7 มื้อ
– อาหารว่าง 6 มื้อ
– ค่าที่พัก (นอนรวม) จำนวน 2 คืน
– ค่าวัสดุ-อุปกรณ์

กรอกและส่งใบสมัครได้ที่

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf4kwWtI3p5xEoaw…/viewform…

*ยังไม่ต้องโอนเงินในขั้นตอนนี้ หากได้รับการพิจารณาจะแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายอีกครั้ง)

ติดต่อสอบถาม
พี่หนุ่ม 092-398-9597 (พี่หนุ่ม)
พี่อาร์ท 081-4669722 (พี่อาร์ท)

หมายเหตุ :งานนี้มิได้เป็นงานหารายได้ แต่เป็นความตั้งใจของเพื่อนกระบวนกรที่จะนำความถนัดของเราไปช่วยสร้างบุคคลากรด้านกู้ชีพกู้ภัยให้สามาถไปสร้างการเรียนรู้กับผู้คนในสังคมได้

Leave A Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *