เราพร้อมเสมอสำหรับการเปลี่ยนแปลง

"เพื่อนกระบวนกร" เราคือใคร?

กลุ่มเพื่อนกระบวนการ

เป็นการรวมตัวกันของวิทยากรกระบวนการ ที่มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรเอกชนด้านการพัฒนาสังคม และงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (สกว.) และได้ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันจากเสมสิกขาลัย แล้วนำมากลับมาปรับ/ประยุกต์กับการทำงานในประเด็นทางสังคมที่แตกต่างหลากหลาย เช่น การศึกษา สิ่งแวดล้อม การพัฒนาเยาวชน งานอาสาสมัคร ความปลอดภัยบนท้องถนน ฯลฯ โดยเน้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ “คน” ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนงาน ทั้งนี้บนความเชื่อที่ว่า “ทุกคนมีศักยภาพที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อกลุ่ม องค์กร ชุมชน และสังคม หากได้รับโอกาส และมีทักษะที่เหมาะสม”
home-digital-agency-image-01

ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของคุณร่วมกับเรา

เหตุผลว่าทำไม

องค์กรหรือผู้คนถึงไว้วางใจเรา

ทีมงานมากประสบการณ์

มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรเอกชนด้านการพัฒนาสังคม และงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (สกว.) และได้ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันจากเสมสิกขาลัย

หลักสูตรเหมาะสม

ปรับ/ประยุกต์กับการทำงานในประเด็นทางสังคมที่แตกต่างหลากหลาย เช่น การศึกษา สิ่งแวดล้อม การพัฒนาเยาวชน งานอาสาสมัคร ฯลฯ

เน้น "คน"

บนความเชื่อที่ว่า “ทุกคนมีศักยภาพที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อกลุ่ม องค์กร ชุมชน และสังคม หากได้รับโอกาส และมีทักษะที่เหมาะสม”

#เพื่อนกระบวนกร ทำให้ตาลได้คิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น และเรียงร้อย เรื่องราวให้มีความละมุนมากขึ้น จากคนที่มีความคิดฟุ้งๆ ไม่รู้จะเริ่มต้น ดำเนินเรื่อง และจบที่ตรงไหน ตอนนี้ตาลได้รู้ในกระบวนการ และจะนำไปฝึกความคิดของตัวเองให้พัฒนาขึ้นไปอีก #RescueFacilitator เป็นดั่งไฟฉาย ในทางเดินที่มืดมิด เป็นเครื่องมือช่วยให้เดินต่อในเส้นทางนี้ต่อไป

กษิรา  จันทร์ลอย
กษิรา จันทร์ลอย

ประทับใจการเข้าร่วมกิจกรรมของพี่ ๆ เพื่อนกระบวนกร ที่เปิดโอกาสและสร้างพื้นที่ในการฟัง อย่างทั่วถึงทำให้หนูได้รับรู้ว่าคนอื่นคิดอย่างไร รู้สึกอย่างไร เข้าใจว่าแต่ละคนมีความแตกต่างกัน แต่ก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีดีร่วมกันได้

คุณบุญทา แหล่งอ่อนศรี
คุณบุญทา แหล่งอ่อนศรี

กระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่ทางทีมวิทยากร นำมาใส่ในการฝึกฝนหลักสูตรดำน้ำ เมื่อก่อนเราจะต้องสร้างนักดำน้ำที่เก่งที่สุด เพื่อที่จะทำงานให้ได้ดีที่สุด แต่วันนี้เรากำลังสร้างนักดำน้ำที่มีหัวใจที่เท่าเทียมกัน เพราะคนเก่งไม่สามารถทำงานคนเดียวแล้วประสบความสำเร็จได้ ขอบคุณทีมครูเพื่อนกระบวนกรที่สร้างพวกเราขึ้นมา

คุณชลธี เลาหกรรณวนิช
คุณชลธี เลาหกรรณวนิช

ได้คิดอย่างอิสระสร้างสรรค์ และได้ลงมือทำเอง ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่การโต้ตอบ การคิดวิเคราะห์ โดยมีครูเป็นผู้ดึงศักยภาพของเด็กๆ ออกมาผ่านการทำกิจกรรม ดังนั้นการจัดบรรยากาศการเรียนรู้จึงมีความสำคัญมาก การออกแบบและจัดวางกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมจะยิ่งช่วยหนุนเสริมให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีพลัง และน่าสนใจ

คุณกชกร ชิณะวงศ์
คุณกชกร ชิณะวงศ์

มีสักกี่ครั้งกันที่เราจะรู้สึกปลอดภัยเหมือนอยู่ในบ้านทั้งๆ ที่กำลังอยู่ในกระบวนการพัฒนาของใครสักคน คนที่เข้าใจธรรมชาติของคน ความกะโหลกโปกฮาในกิจกรรมธรรมดาๆ ที่เข้าถึงง่าย แต่เต็มไปด้วยบทเรียนให้หยิบจับมาคุยโป๊ะป๊ะกันได้อย่างสนุกสนาน

คุณสิรามล ตันศิริ
คุณสิรามล ตันศิริ